Postiti se ne mora i ne mogu se svi pridržavati posta uprkos najboljoj želji - zbog različitih razloga; recimo iznenadnog odlaska na duži put, bolesti i sl. U tom slučaju dozvoljeno je
prekinuti post.

Ako se postilo duže od tri dana a post se iz nekog razloga mora prekinuti, onda treba otići na službu u crkvu i od sveštenika uzeti pričest i prekinuti post.

Oni koji sprovode višednevni post treba poslednje sedmice ili bar poslednja tri dana da uzimaju
posnu hranu bez ulja.
Nakon toga, se odlazi u crkvu na jutrenje, na liturgiju ili večernje. Prijavi se svešteniku i izrazi želja
da se želi pričest.

Sveštenik će osobu najpre ispovediti, a posle službe će svi koji su se ispovedili primiti pričest.

To ipak ne znači da posle pričešća može odmah da se mrsi, već treba sačekati kalendarski
završetak posta.
Zato se dosta vernika opredeljuje da poslednjeg dana posta uzme sveto pričešće.


Komentari