Slobodno zidarstvo (masonerija) ima za cilj da obrazuje mislioce i mudrace i da ih selekcijom i inicijacijom - uzdigne iznad opšteg položaja njihovih savremenika.

Prvo treba upoznati karakter budućeg adepta i uveriti se u čvrstinu njegovog karaktera, pa mu tek onda predočiti imaginarne opasnosti pred kojima mora ostati miran.

Inicijacija sadrži tri stepena: Prvi stepen je stepen učenika; Sledi stepen pomoćnika i na kraju stepen majstora.

U misterijama Izide i Ozirisa cilj iskušenja bio je da se proceni neustrašivost adepta, jer poverena tajna daleko prevazilazi razum mase.
Masonski simbolizam koji je pozajmljen iz najstarijih rituala, danas obiluje lepotom prizora. Kao i kod nekih gnostičkih sekti kandidat za masoneriju poredi se sa neobraðenim kamenom. Zato su simboli prvog stepena inicijacije: čekić i sekač. Prvi stepen je stadijum očišćenja. Učenik se podrvgava drevnim iskušenjima i tako upoznaje nepoznate tajne i iskušenja vode, vatre i vazduha. Čekić je volja, a sekač razum.

Drugi stepen inicijacije predstavljen je oruðima koja pomažu da kamen grubo isklesan u prvom stepenu, postane gladak.Ovde se mason podučava pravičnosti i skladnosti bez kojih nema savršenstva, pa zato prima lenjir, šestar, ćuskiju i uglomer koji nisu oruða vlasnika kamenoloma već graditelja. To su instrumenti prosvećenog duha koji treba da izglača grubi kamen.

Na trećem stepenu kandidat postaje majstor. On čuva simbole prethodnog stepena, ali je svestan da mora biti od koristi bratstvu.

Mesto na kome se odvija inicijacija je loža i ona je simbol kosmosa.
Slobodno zidarstvo, masonstvo je jedna od najstarijih bratskih organizacija na svetu, čija je prva Velika Loža nastala u osamnaestom veku u Engleskoj. U svetu ima preko dvesta Velikih Loža i Velikih Orijenata, od kojih je sto u Severnoj Americi. U tim organizacijama trenutno ima izmeðu 3 i 4 miliona Slobodnih zidara.
Komentari