Tapioka


Tapioka je duguljasti koren biljke kasave (Manihot esculenta) koja raste u Južnoj Americi u Brazilu i Zapadnoj Indiji, kao i Indoneziji i Australiji. Služi domorodačkom stanovništvu u ishrani i kao industrijska sirovina u proizvodnji pudinga, supa, sosova itd. Na tržištu se nalazi u obliku brašna, pahuljica, perli i kao sirovina za proizvodnju alkohola, keksa, krekera, papira...

Kao čisti ugljenohidrat (skrob) tapioka je zdrava lako probavljiva hrana, posebno kad se meša sa drugim namirnicama. Medjutim, neki varijeteti biljke sadrže toksični cijanogeni glikozid s kojim se može otrovati. Srećom taj je glikozid termolabilan pa ga grejanje uništava.

Pripadnici plemena Maye na Andama su otkrili kako se tapioka može učiniti neškodljivom ako se pažljivo ekstrahira koren i koristili su ga za alkoholno vrenje i proizvodnju rakije (Yuka brandy).
Komentari