Sportistima treba odrediti tolike količine hrane koje bi bile u stanju da nadoknade potrošenu energiju u toku treninga ilio takmičenja.

Prilikom odreðivanja sportskog obroka mora se voditi računa ne samo o broju kalorija već i o zastupljenosti svih hranljivih materija (ugljenih hidrata, masti i belačevina, vitamina, soli, vode). Potreban je pravilan odnos izmeðu njih.Komentari